Spelregels www.hardloopnieuws.nl ® 

Spelregels reageren op artikelen

In eerste instantie bent u zelf verantwoordelijk voor plaatsing van een reactie.Veel sites worden bedorven door tal van anonieme reacties. Omdat wij streven naar zo weinig mogelijk anonieme reageerders moet u zich eerst aanmelden om een reactie te kunnen plaatsen.  

Kwaliteit leidt tot meer kwaliteit. Zorg er daarom voor dat uw reacties een inhoudelijke bijdrage leveren aan onze berichten, dit heeft tot gevolg dat anderen hetzelfde zullen doen. De redactie van www.hardloopnieuws.nl stelt daarom uw inhoudelijke mening op prijs. Wij verzoeken u zich te houden aan onze spelregels. 

Het feit dat een mening of visie wordt gepubliceerd, wil niet zeggen dat hardloopnieuws.nl die mening ook deelt of op welke wijze dan ook ondersteunt. Het is voor hardloopnieuws.nl niet mogelijk in te staan voor het waarheidsgehalte van reacties op artikelen. De inhoud van de reacties valt onder de verantwoordelijkheid van de inzenders. Hardloopnieuws.nl kan dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de reacties en kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade in welke vorm dan ook die daaruit voortvloeit.

De tien spelregels

1)De wet mag niet worden overtreden. Zoals de Grondwet en dan vooral artikel 1 ("Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.")

2) U reageert fatsoenlijk en respecteert de mening van een ander.
3)De reactie mag geen grof taalgebruik, scheldwoorden of bedreigingen bevatten.

4)De reactie bevat geen privé-gegevens van derden.

5)U reageert onder uw eigen naam en niet anoniem. Achternaam met alleen initialen is toegestaan. Deze regel geldt met name voor de echte discussieartikelen.

6)Reacties die mogelijk of zeker onder een valse naam dan wel vals of onjuist emailadres zijn gepost worden verwijderd.

7)Reacties mogen niet de goede naam van www.hardloopnieuws.nl en zijn partners beschadigen.

8)De discussies dienen te gaan over de inhoud van het artikel. Zulks ter beoordeling van de redactie.

9) U plaatst geen reclameboodschappen. Hieronder wordt ook verstaan werving voor concurrerende media. Plaats geen links die worden geweigerd en als spam gezien.

10) Uw reactie wordt niet geschreven met veel hoofdletters en of veel spelfouten.


 

De redactie van hardloopnieuws.nl kan om deze en overige reden bepaalde reacties verwijderen. Hierover wordt niet gecommuniceerd. Bij herhaling kan besloten worden de mogelijkheid tot reageren te bannen. 

Laatste reacties

07-03-2017, 21:46
In 1979 heb ik zelf deelgenomen aan (volgens...
04-01-2017, 13:18
25-12-2016, 23:13
Prima prestatie natuurlijk. Een paar dagen e...
18-12-2016, 08:44
Een mooie wedstrijd en leuk dat er aandacht ...
10-11-2016, 12:10
Recreanten gaan tegenwoordig zelfs op 'train...
07-11-2016, 15:06
En de snelste Nederlanders zijn Jeroen Veldh...

Laatste uitslagen