< terug

Nieuwe reglementen voor sportschoenen goedgekeurd door World Athletics

24 december 2021 (0 reacties)

De internationale atletiekfederatie World Athletics heeft nieuwe reglementen voor sportschoenen uitgevaardigd. De nieuwe regels en voorschriften zullen vanaf 1 januari 2022 van kracht zijn. Wij noemen de belangrijkste wijzigingen.

Zooldikte 20 mm
De zooldikte voor alle atletiekschoenen in atletiekwedstrijden mag maximaal een stapelhoogte van 20 mm hebben. Deze zooldikteregel gaat pas op 1 november 2024 van kracht. Daardoor hebben de fabrikanten voldoende tijd Zij hebben aanzienlijke investeringen gedaan om schoenen te fabriceren met een zooldikte tussen 20 en 25 mm. De huidige zooldiktes zullen tot dan blijven bestaan.

Reglement
Er komt een uniforme omschrijving voor welke wedstrijden de schoenregels gaan gelden. Ook wordt in het reglement beschreven welke aanpassingen met voorafgaande toestemming van de atletiekfederatie zijn toegestaan. Dit is om aanpassingen voor individuele atleten om medische en veiligheidsredenen mogelijk te maken.

Er komt ook een flexibeler nalevingsproces voor sportschoenen om de controle praktischer en efficiënter te maken dit afhankelijk van de aard van het evenement. Er zal meer nadruk worden gelegd op steekproefsgewijze controles na de wedstrijd door de invoering van procedures voor schoencontrole en er worden schoencontrolefunctionarissen ingezet. Voor sommige evenementen (bv. grote marathons) zullen de verklaringen voorafgaand aan het evenement gehandhaafd blijven.

Een nieuwe aanpak van sancties voor overtredingen van de regels en voorschriften met betrekking tot sportschoenen. De bevoegdheden van de scheidsrechters zijn verduidelijkt en de verantwoordelijke functionarissen hebben de bevoegdheid gekregen om op te treden (of de zaak door te verwijzen naar de AIU) wanneer overtredingen na de wedstrijd worden geconstateerd.

Atletiekschoenen mogen nu of in de toekomst geen ingebedde ‘sensorische of intelligente’ technologie bevatten. Dit geldt niet voor het gebruik van hartslag-, snelheids- en afstandsmeters enz.

De regelgeving is tot stand gekomen door een speciale werkgroep in samenwerking met de schoenfabrikanten.World Athletics zal in 2022 en daarna regelmatig met de schoenfabrikanten in gesprek blijven.

Reacties

    Geen reacties.
Al een account, log hier in.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *